Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i fotochemiczna oraz cytotoksyczność fotoprzełączalnych kompleksów palladu