Harmonogram Zjazdu

Dzień po dniu! :)

  • Dzień 1. 03.05
  • Dzień 2. 04.05
  • Dzień 3. 05.05
  • Dzień 4. 06.05
  • Dzień 5. 07.05
  • Zjazd Wiosenny SMPTChem
14:00 - 17:00Rejestracja
17:30 - 18:00Oficjalne Otwarcie Zjazdu Wiosennego 2023 By mgr Tomasz KostrzewaPrzewodniczący SMPTChem
18:00 - 18:45Wykład z bloku tematycznego „Koncepcje badań naukowych” (Inauguracyjny) By dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJKUJK

Związki makro- i heterocykliczne – synteza, modyfikacje strukturalne i właściwości biologiczne

19:00 - 20:00Kolacja powitalna
  • Zjazd Wiosenny SMPTChem
08:00 - 09:30Śniadanie
09:30 - 10:15Wykład z bloku tematycznego „Koncepcje badań naukowych” By Dr hab. Tomasz Pospieszny, prof. UAM

Maria Skłodowska-Curie i odkrycie polonu i radu

10:30 - 10:45Oddziaływania ligandów karbazolowych z I-motywem DNA o strukturze protoonkogenu BCL-2 By Klaudia Kmiecik
10:45 - 11:00Porównanie właściwości miedziowych elektrod jonoselektywnych w zależności od rodzaju i sposobu zastosowania materiału stałego kontaktu By Klaudia Morawska
11:00 - 11:15Odziaływanie tiomocznikowych pochodnych 2- azabicyklo[2.2.1]heptanu z G-kwadrupleksem DNA o topologii hybrydowej By Daniel Dec
11:15 - 11:30Oddziaływania ligandów z ugrupowaniem triazolowym z tetrapleksem o sekwencji ludzkiego protoonkogenu C-MYC By Jana Brzezina
11:30 - 11:45Badanie właściwości elektrokinetycznych węgli aktywnych pochodzenia roślinnego – wpływ polimerów jonowych By Marlena Gęca
11:45 - 12:00Badanie wybranych właściwości fizykochemicznych kwasu 1,3-tiazyno-4- karboksylowego By Beata Kukuła
12:00 - 12:30Przerwa kawowa
12:30 - 13:00Wykład z bloku tematycznego „Perspektywy chemika” By Dr Dawid FrąckowiakCZT UAM

Express Yourself! — perspektywy rozwoju chemika w zakresie umiejętności twardych i miękkich

13:15 - 13:30Rozwijanie elektroforetycznej metody oznaczania niskocząsteczkowych związków siarki w ślinie By Urszula Sudomir
13:30 - 13:45Problemy towarzyszące oznaczaniu WWA By Adrian Olszewski
13:45 - 14:00Równoczesna analiza metyloksantyn w napojach energetycznych techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie faz odwróconych z detekcją diodową UV By Dominika Kółeczko
14:00 - 14:15Przygotowanie próbki superowoców do analizy chromatograficznej By Marta Gaweł
14:15 - 14:30Analiza procesu sorpcji metali ciężkich przez hydrożele przyjazne dla środowiska By Jakub Skubalski
14:30 - 14:45Wpływ naturalnego konserwantu z rzodkwi na modelowe błony oraz komórki skóry By Beata Wyżga
14:45 - 15:00Prezentacja firmy ABL&E Jasco Polska Sp. z o.o. By Mirosław DanchPrezentacja firmy ABL&E Jasco Polska Sp. z o.o.
15:00 - 16:00Obiad
16:00 - 17:30Sesja posterowa I
19:00Uroczysta kolacja
  • Zjazd Wiosenny SMPTChem
08:00 - 09:30Śniadanie
12:30 - 13:00Wykład z bloku tematycznego „Młodzi naukowcy” By Dr Magdalena Zdrowowicz-ŻamojćUG

Modyfikowane nukleozydy jako radiosensybilizatory uszkodzeń DNA

13:15 - 13:30Symulacja i analiza dynamiki relaksacji fotochromicznego furylfulgidu By Tomasz Gryber
13:30 - 13:45Analysis of Two-Segmented Polyurethane Physicochemical Properties by Means of Quantum Chemical Calculations By Yuliia Didovets
13:45 - 14:00Microsolvation of Diphenylarsinic Acid from First-Principles Calculations By Aleksandra Mróz
14:00 - 14:15Właściwości termiczne wodnych roztworów modyfikowanego hiperrozgałęzionego poliglicydolu By Daria Jaworska-Krych
14:15 - 15:15Obiad
15:30 - 16:00Wykład z bloku tematycznego „Perspektywy chemika” By Dr Maciej CieślakPOLSERVICE

Prawo patentowe i ochrona prawna wynalazków z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii

16:15 - 16:30Intermolecular Interactions in Aqueous Solutions of 2-aminopyridine By Masza Góralczyk
16:30 - 16:45Synteza mechanochemiczna heterosilseskwioksanów oraz silseskwioksanów klatkowych By Agata Staszak
16:45 - 17:00N-tlenki imidazolu w syntezie związków bioaktywnych By Wiktor Poper
17:00 - 17:15Synteza i badanie właściwości luminescencyjnych 2,3-diarylofuro[2,3- B]chinoksalin oraz 2,3-diarylotieno[2,3-B]chinoksalin By Patrycja Jagielska
17:15 - 19:00Sesja posterowa II
19:00 - 20:00Kolacja
17:15 - 17:30Synteza, właściwości termiczne oraz fotofizyczne nowych pochodnych benzo[GHI]perylenotriimidu By Angelika Tlałka
  • Zjazd Wiosenny SMPTChem
08:00 - 09:30Śniadanie
09:30 - 10:15Wykład z bloku tematycznego „Koncepcje badań naukowych” By Dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJK

Woda – wielkie tajemnice małej cząsteczki

10:30 - 10:45Badania nad uzyskaniem barwnych warstw tlenkowych w wyniku procesu plazmowego utleniania elektrolitycznego na stopach magnezu By Daniel Szymura
10:45 - 11:00Wpływ środka stabilizującego na syntezę nanocząstek ZnO By Dawid Bernatowicz
11:00 - 11:15Niecentrosymetryczne ln-MOF-y z fluorowanym linkerem By Agnieszka Siwiak
11:15 - 11:30Węgle aktywne otrzymane z pustej osłonki poczwarki muchy hermetia illucens By Dorota Paluch
11:30 - 11:45Where Chemistry Meets Microbiology – Deep Eutectic Solvents as a Neoteric Approach for the Treatment of the Bacterial Infections of Wounds By Tomasz Swebocki
11:45 - 12:15Przerwa kawowa
12:15 - 12:45Wykład z bloku tematycznego „Młodzi naukowcy” By Dr Jakub Jończyk

Wykorzystanie technik obliczeniowych w analizie i projektowaniu białek: Potencjalne zastosowania w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii

13:00 - 14:00Optymalizacja procesu syntezy przy wykorzystaniu metod zarządzania projektami By Nikola Fajkis-Zajączkowska / Alan Zajączkowski
14:00 - 15:00Obiad
15:30 - 17:00Ogłoszenie Wyników Konkursu na Najlepsze Zaprezentowane Postery oraz Najlepszy Zaprezentowany Komunikat Ustny By Zarząd SMPTChem
19:00Grill
  • Zjazd Wiosenny SMPTChem
08:00 - 09:30Śniadanie
10:00 - 11:30Wykwaterowanie

Platinum Sponsors