• Harmonogram konferencji
  • Dzień 1. (01.05)
  • Dzień 2. (02.05)
  • Dzień 3. (03.05)
  • Dzień 4. (04.05)
  • Dzień 5. (05.05)
14:30 - 17:00Rejestracja

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy LIMBA

ul. Kośne Hamry 15A, 34-520 Poronin

17:00 - 17:30Oficjalne otwarcie Zjazdu Wiosennego SMPTChem 2024 By dr Tomasz KostrzewaPrzewodniczący SMPTChem
17:30 - 18:30Wykład Inauguracyjny By Prof. dr hab. Wojciech MacykUniwersytet Jagielloński

Gdzie jest dziura? – Losy fotogenerowanych dziur i elektronów w katalizie

19:00Spotkanie powitalne przy ognisku
08:30 - 10:00Śniadanie
10:30 - 11:30Wykład plenarny By Dr inż. Sebastian BaśUniwersytet Jagielloński

„Rzućmy więcej światła na chemię organiczną”

11:30 - 12:00Przerwa kawowa
12:00 - 12:15Wykład w ramach Sekcji Chemii Fizycznej i Teoretycznej By Beata WyżgaUniwersytet Jagielloński

Czy błona komórkowa ma znaczenie w antymikrobiologicznej aktywności naturalnego konserwantu hinokitiolu?

12:15 - 12:30Wykład w ramach Sekcji Chemii Fizycznej i Teoretycznej By Grzegorz NiedzielskiUniwersytet Jagielloński

Obliczeniowe przewidywania struktur krystalicznych oraz ich właściwości emisyjnych w kryształach opartych na Pt(II)

12:30 - 12:45Wykład w ramach Sekcji Chemii Fizycznej i Teoretycznej By Waldemar KujawskiUniwersytet Gdański

Badania właściwości spektroskopowych genisteiny w jednorodnych środowiskach o różnej polarności oraz wodnych roztworach β-cyklodekstryn

12:45 - 13:00Wykład w ramach Sekcji Chemii Fizycznej i Teoretycznej By Olga ŻurowskaUniwersytet Jagielloński

Różnicowy molekularny potencjał elektrostatyczny: nowe narzędzie do analizy wiązań chemicznych

13:00 - 13:15Wykład w ramach Sekcji Interdyscyplinarnej By Grzegorz KowalskiUniwersytet Łódzki

Elektrochemiczne i profilometryczne badania elektrod modyfikowanych poliamidem

13:15 - 13:30Prezentacja sponsora By Dr inż. Mirosław DanchABL&E-JASCO POLSKA
13:30 - 15:00Obiad
15:00 - 15:15Wykład w ramach Chemii Sekcji Medycznej i Leków By Jan KwiatkowskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Właściwości kompleksujące ligandów dipirometenowych i aza-dipirometenowych oraz ich potencjalne zastosowanie w terapii fotodynamicznej

15:15 - 15:30Wykład w ramach Sekcji Chemii Medycznej i Leków By Tymoteusz KunertUniwersytet Jagielloński

Inhibitory kinaz GSK-3β oraz IKK-β – charakterystyka in vitro

15:30 - 15:45Wykład w ramach Sekcji Chemii Medycznej i Leków By Patrycja JagielskaUniwersytet Jagielloński

Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i fotochemiczna oraz cytotoksyczność fotoprzełączalnych kompleksów palladu

15:45 - 16:00Wykład w ramach Sekcji Chemii Medycznej i Leków By Konrad BarnowskiUniwersytet Jagielloński

Strukturalna i biochemiczna analiza oddziaływań ligazy E3 cereblon i jej ligandów w celowanych terapiach nowotworowych

16:00 - 16:15Wykład w ramach Sekcji Interdyscyplinarnej By Miłosz PapierskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Crystallographic analysis of hexanucleotide repeat expansion GGGGCC (G4C2) in RNA molecules associated with pathogenesis of ALS/FTD

16:15 - 17:00Przerwa kawowa
17:00 - 19:00Sesja posterowa I
19:00 - 20:00Kolacja
20:00Spotkanie koleżeńskie
08:30 - 10:00Śniadanie
10:30 - 10:45Wykład w ramach Sekcji Chemii Fizycznej i Teoretycznej By Marlena GęcaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Badania możliwości usuwania polimerów jonowych z roztworów wodnych z wykorzystaniem węgli aktywnych uzyskanych z łodyg melisy i mięty

10:45 - 11:00Wykład w ramach Sekcji Chemii Fizycznej i Teoretycznej By Aleksandra FurmanikUniwersytet Śląski

Ocena zawartości polifenoli w próbkach octów owocowych przygotowanych z dodatkiem cukru oraz miodu

11:15 - 11:30Wykład w ramach Sekcji Interdyscyplinarnej By Julia WolskaUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wpływ bodźców zapachowych na wybory konsumenta w kontekście zrównoważonych środowiskowo decyzji

11:15 - 11:30Wykład w ramach Sekcji Chemii Materiałów i Nanotechnologii By Daria Jaworska-KrychCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Formulacje wodne na bazie amfifilowego hiperrozgałęzionego poliglicydolu jako nośniki leku hydrofobowego

11:30 - 11:45Wykład w ramach Sekcji Chemii Materiałów i Nanotechnologii By Agnieszka SiwiakUniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyzwania i perspektywy syntezy niecentrosymetrycznych sieci metaliczno-organicznych

11:45 - 12:15Przerwa kawowa
12:15 - 13:15Wykład plenarny By Prof. dr hab. Jacek LipokUniwersytet Opolski

Naturalne inspiracje poszukiwań związków bioaktywnych

13:15 - 13:30Wykład w ramach Sekcji Interdyscyplinarnej By Dominika KółeczkoUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nanohybrydy wykazujące up-konwersję i opóźnioną emisję w świetle widzialnym

13:30 - 13:45Wykład w ramach Sekcji Interdyscyplinarnej By Anna LeśniewskaUniwersytet w Białymstoku

Synteza i właściwości ferromagnetycznego kompozytu magnetyt/poliazulen

13:45 - 14:00Wykład w ramach Sekcji Interdyscyplinarnej By Łukasz CzapuraPolitechnika Śląska

Ekstrakcja i funkcjonalizacja jednościennych nanorurek węglowych

14:00 - 15:30Obiad
15:30 - 17:30Sesja posterowa II
17:30 - 19:00Wybory Przewodniczącego SMPTChem na kadencję 2025-2027
19:00Uroczysta kolacja
08:30 - 10:00Śniadanie
12:00 - 13:00Wykład plenarny By Dr hab. Monika Gosecka, Prof. CBMM PANCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Rola wiązania odwracalnego w projektowaniu materiałów polimerowych o właściwościach wrażliwych na działanie bodźców zewnętrznych

13:00 - 13:30Przerwa kawowa
13:30 - 13:45Wykład w ramach Sekcji Chemii Organicznej i Supramolekularnej By Jakub IwaszczukUniwersytet w Białymstoku

Kwas N-acetyloneuraminowy – synteza połączeń z Rodaminą B

13:45 - 14:00Wykład w ramach Sekcji Chemii Organicznej i Supramolekularnej By Joanna WojtukiewiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katalityczne hydrosililowanie alkinów difenylosilanem

14:00 - 14:15Wykład w ramach Sekcji Chemii Organicznej i Supramolekularnej By Robert PawłowskiPolska Akademia Nauk

Propargilowanie koenzymu Q0

14:15 - 14:30Wykład w ramach Sekcji Chemii Organicznej i Supramolekularnej By Łukasz WłoszczakInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Organokatalityczna aktywacja pirogronianów w reakcji Michaela z nitroalkenami: synteza pochodnych kwasu Γ-aminobutyrowego (GABA)

14:30 - 16:00Obiad
17:00 - 18:00Oficjalne zakończenie Zjazdu Wiosennego SMPTChem 2024
18:00 - 19:00Kolacja
19:00Spotkanie koleżeńskie
08:30 - 10:00Śniadanie
10:00Wykwaterowanie