• Harmonogram konferencji
  • Zjazd Zimowy SMPTChem 2023
08:30 - 09:50Rejestracja

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

10:00 - 10:15Oficjalne Otwarcie Zjazdu Zimowego 2023 By dr Tomasz KostrzewaPrzewodniczący SMPTChem
10:15 - 11:00Wykład inauguracyjny: „Nanotechnologia – niewidoczne staje się codziennością” By Prof. dr hab. Grzegorz CelichowskiUniwersytet Łódzki
11:00 - 11:15Prezentacja sponsora By RYVU Therapeutics
11:15 - 11:45Przerwa kawowa
11:45 - 12:30Wykład plenarny: „Jak chemicy i nanotechnolodzy współtworzą współczesną medycynę.” By Prof. dr hab. inż. Piotr UlańskiPolitechnika Łódzka
12:30 - 12:45Wykład z bloku tematycznego „Młodzi w Nauce” By Natalia SiodłakPolitechnika Śląska

„Zrównoważone materiały zmiennofazowe do magazynowania energii cieplnej”

12:45 - 13:00Wykład z bloku tematycznego „Młodzi w Nauce” By Jana BrezinaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Oddziaływania pochodnych tiomocznika z tetrapleksem o sekwencji ludzkiego protoonkogenu c-myc”

13:00 - 13:30Przerwa kawowa
13:30 - 14:15Wykład plenarny: „Badania w kierunku inżynierii krystalicznej” By Prof. dr hab. Marcin PalusiakUniwersytet Łódzki
14:15 - 14:30Prezentacja sponsora By ABL&E-Jasco
14:30 - 14:45Wykład z bloku tematycznego „Młodzi w Nauce” By Julia GrzonkaPolitechnika Śląska

„Obróbka wykończeniowa stopów aluminium z wykorzystaniem zjawiska iskrzenia miękkiego podczas plazmowego utleniania elektrolitycznego”

14:45 - 15:00Wykład z bloku tematycznego „Młodzi w Nauce” By Masza GóralczykPolitechnika Łódzka

„Thermoresponsive POEGMA Hydrogels Synthesised by Gamma Irradiation”

15:00 - 16:30Przerwa obiadowa
16:30 - 19:00Sesja posterowa
19:00 - 19:15Zakończenie Zjazdu Zimowego 2023 By dr Tomasz KostrzewaPrzewodniczący SMPTChem
20:30 - 01:00Spotkanie koleżeńskie

Bierhalle Esplanada, ul. Piotrkowska 100, 90-004 Łódź