Formy komunikatów

Podczas Zjazdu Letniego SMPTChem dopuszczamy dwie formy komunikatów, poster oraz prezentację. Komunikat można przedstawić zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Język komunikatu musi być taki sam jak abstraktu.

Prezentacja

    • Dopuszczalny format prezentacji: ppt(x) lub pdf
    • Czas prezentacji: (10 minut) + 5 minut na dyskusję

Poster

    • Format posteru: A1 lub B0

Na wypadek ponownego zaostrzenia przepisów sanitarnych i konieczności zmiany formy konferencji na hybrydową, zarówno poster (w formacie pdf) jak i prezentację (ppt(x)/pdf) należy przesłać do organizatora najpóźniej do 18. Czerwca 2022 do g. 20:00 na adres: komunikaty.smptchem.zjazdy@gmail.com.

Poster należy nazwać według przykładu: Nazwisko_Imię.ppt(x).

Z racji na ilość uczestników nie wysyłamy potwierdzeń otrzymania komunikatu).

Logo konferencji do pobrania tutaj.


Abstrakt

Abstrakt należy sporządzić zgodnie z szablonem (do pobrania tutaj). Gotowy abstrakt należy odesłać najpóźniej do 29. Maja do godziny 20:00 na adres: abstrakty.smptchem.zjazdy@gmail.com.

Uwaga! Jeżeli abstrakt będzie odbiegał od wytycznych zostanie on odesłany autorowi do poprawki. Autor ma 24 godziny na ich naniesienie i odesłanie. Przekroczenie tego czasu poskutkuje usunięciem abstraktu z Książki Abstraktów!