Formy komunikatów

Podczas Zjazdu Zimowego SMPTChem istnieje możliwość zaprezentowania posteru. Komunikat można przedstawić zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Język komunikatu musi być taki sam jak abstraktu.

Poster

Format posteru: B1 (707  × 1000 mm)
Układ: Pionowy

Na wypadek ponownego zaostrzenia przepisów sanitarnych i konieczności zmiany formy konferencji na hybrydową poster (w formacie pdf) należy przesłać do organizatora najpóźniej do 8. grudnia do g. 20:00 na adres: komunikaty.smptchem.zjazdy@gmail.com.

Poster należy nazwać według przykładu: Nazwisko_Imię.pdf.

Z racji na ilość uczestników nie wysyłamy potwierdzeń otrzymania komunikatu.

Logo konferencji jest możliwe do pobrania tutaj.


Abstrakt

Abstrakt należy sporządzić zgodnie z szablonem (do pobrania tutaj). Gotowy abstrakt należy odesłać najpóźniej do 20. listopada do godziny 20:00 na adres: abstrakty.smptchem.zjazdy@gmail.com.

Uwaga! Jeżeli abstrakt będzie odbiegał od wytycznych zostanie on odesłany autorowi do poprawki. Autor ma 24 godziny na ich naniesienie i odesłanie. Przekroczenie tego czasu skutkuje usunięciem abstraktu z Książki Abstraktów!