Formy komunikatów

Podczas Zjazdu Wiosennego SMPTChem istnieje możliwość zaprezentowania posteru lub prezentacji. Komunikat można przedstawić zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Język komunikatu musi być taki sam jak abstraktu.

Poster

Format posteru: A0 (841 × 1189 mm)
Układ: pionowy

Na wypadek ponownego zaostrzenia przepisów sanitarnych i konieczności zmiany formy konferencji na hybrydową poster (w formacie pdf) oraz prezentację (w formacie ppt(x)) należy przesłać do organizatora najpóźniej do 1. maja do g. 20:00 na adres: komunikaty.smptchem.zjazdy@gmail.com.

Komunikat należy nazwać według przykładu: Nazwisko_Imię.pdf.

Z racji na ilość uczestników nie wysyłamy potwierdzeń otrzymania komunikatu.

Logo konferencji jest możliwe do pobrania tutaj.


Abstrakt

Abstrakt należy sporządzić zgodnie z szablonem (do pobrania tutaj). Gotowy abstrakt należy odesłać najpóźniej do 31. marca do godziny 20:00 na adres: abstrakty.smptchem.zjazdy@gmail.com.

Uwaga! Jeżeli abstrakt będzie odbiegał od wytycznych zostanie on odesłany autorowi do poprawki. Autor ma 24 godziny na ich naniesienie i odesłanie. Przekroczenie tego czasu skutkuje usunięciem abstraktu z Książki Abstraktów!