Showing: 1 - 10 of 11 RESULTS

Wykład plenarny

„Rola wiązania odwracalnego w projektowaniu materiałów polimerowych o właściwościach wrażliwych na działanie bodźców zewnętrznych„