Krótkie kationowe lipopeptydy – w poszukiwaniu nowych antybiotyków