Elektrochemiczne i profilometryczne badania elektrod modyfikowanych poliamidem