Nanohybrydy wykazujące up-konwersję i opóźnioną emisję w świetle widzialnym