Formulacje wodne na bazie amfifilowego hiperrozgałęzionego poliglicydolu jako nośniki leku hydrofobowego