Badania możliwości usuwania polimerów jonowych z roztworów wodnych z wykorzystaniem węgli aktywnych uzyskanych z łodyg melisy i mięty