Obliczeniowe przewidywania struktur krystalicznych oraz ich właściwości emisyjnych w kryształach opartych na Pt(II)