Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Izabela Nowak (UAM)
  – Prezes PTChem
 • prof. dr hab. Zbigniew Galus (UW)
  – Prezes Honorowy PTChem
 • prof. dr hab. Grzegorz Celichowski (UŁ)
 • dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG (UG) 
  – Wiceprezes PTChem
 • prof. dr hab. Rafał Latajka (PWr) 
  – Członek Prezydium PTChem
 • prof. dr hab. Jacek Lipok (UO) 
  – Członek Prezydium PTChem, Opiekun SMPTChem
 • prof. dr hab. Artur Michalak (UJ) 
  – Wiceprezes PTChem
 • prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska (UMCS) 
  – Skarbnik PTChem
 • dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN (IBM PAN)
  – Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTChem
 • prof. dr hab. Marcin Palusiak (UŁ)
 • prof. dr hab. Robert Pietrzak (UAM) 
  – I-Wiceprezes PTChem
 • dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJK (UJK) 
  – Sekretarz PTChem
 • prof. dr hab. Sławomira Skrzypek (UŁ) 
  – Dziekan Wydziału Chemii UŁ
 • prof. dr hab. inż. Piotr Ulański (PŁ)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zachara (PW) 
  – Członek Prezydium PTChem
 • dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ (UŁ) 
  – Prorektor UŁ ds. studentów i jakości kształcenia 

Komitet Orgnizacyjny

 • mgr inż. Daria Jaworska-Krych (PŁ, CBMM PAN, SMPTChem)
  – Przewodnicząca Komitetu
 • dr Justyna Piechocka (UŁ)
  – Wiceprzewodnicząca Komitetu
 • dr Tomasz Kostrzewa (GUMed, SMPTChem)
  – Przewodniczący SMPTChem
 • mgr Marta Gaweł (UŁ)
 • dr Nikola Fajkis-Zajączkowska (CM UJ, SMPTChem)
 • mgr Adrian Olszewski (UŁ)
 • mgr Alicja Pawlak (UMCS, SMPTChem)
 • lic. Agnieszka Siwiak (UAM, SMPTChem)
 • mgr Aleksandra Skoczeń (UAM, SMPTChem)
 • mgr Urszula Sudomir (UŁ)
 • mgr inż. Jordan Sycz (UPWR, PWr, SMPTChem)
 • mgr Katarzyna Szafrańska (CM UJ, SMPTChem)
 • mgr Tomasz Swebocki (ULille, CNRS, SMPTChem)
 • mgr Adrian Warcholiński (UŁ)
 • mgr Kamil Świątek (UŁ)