Prof. Paweł Kafarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski jest wieloletnim nauczycielem akademickim. W latach 1971-2022 pracował na Politechnice Wrocławskiej, w latach 1981-2017 na Uniwersytecie Opolskim, a od roku 2019 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jego zainteresowania naukowe dotyczą projektowania, syntezy 
i badania właściwości potencjalnych leków i agrochemikalii. Jest współautorem ponad 350 publikacji zamieszczonych w renomowanych czasopismach międzynarodowych oraz ponad 10 patentów. O wartości jego prac świadczy chociażby fakt, że są one ponad siedem tysięcy razy cytowane w literaturze światowej (za Web of Science). Prof. P. Kafarski był promotorem 42 rozpraw doktorskich zakończonych publiczną obroną. Pełnił wiele funkcji w strukturach Uczelni i w Kraju (w tym przez półtorej kadencji był prezesem PTChem).