Ważne terminy

  • Rejestracja – 09-23.10
  • Ostateczny termin płatności* – 6.11
  • Termin nadsyłania abstraktów – 30.10
  • Konferencja – 9.12

    * Opłatę należy uiścić 14 dni po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację.