Ważne terminy

  • Rejestracja – 01.03-14.03
  • Ostateczny termin płatności* – 28.03
  • Termin nadsyłania abstraktów – 31.03
  • Termin przesyłania prezentacji – 01.05
  • Konferencja – 3-07.05

    * Opłatę należy uiścić 14 dni po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację.