Ważne terminy

  • Rejestracja – 9-22.05
  • Termin nadsyłania abstraktów – 29.05
  • Ostateczny termin płatności – 29.05
  • Konferencja – 29.06 – 03.07