„Oddziaływania pochodnych tiomocznika z tetrapleksem o sekwencji ludzkiego protoonkogenu c-myc”