„Obróbka wykończeniowa stopów aluminium z wykorzystaniem zjawiska iskrzenia miękkiego podczas plazmowego utleniania elektrolitycznego”