Wykorzystanie technik obliczeniowych w analizie i projektowaniu białek: Potencjalne zastosowania w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii