Prof. Robert Pietrzak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Robert Pietrzak ukończył studia chemiczne w roku 1998 na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z tą uczelnią związał swoją karierę zawodową. W roku 2002 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, w roku 2010 stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, a w roku 2017 tytuł naukowy profesora. Wraz ze swoją grupą badawczą pracuje w Zakładzie Chemii Stosowanej Wydziału Chemii UAM. Badania prowadzi w zakresie technologii chemicznej, chemii i technologii węgla i materiałów węglowych, adsorpcji oraz ochrony środowiska. Tematyka badawcza prowadzona przez prof. Roberta Pietrzaka należy do najbardziej aktualnych obecnie światowych nurtów badawczych. Jest Autorem i współautorem ponad 300 prac naukowych, w tym prawie 140 znajduje się na liście filadelfijskiej (liczba cytowań tych prac wg. bazy Scopus wynosi ponad 4100, a indeks Hirsha 39). Wygłosił 19 wykładów zaproszenie, ponadto jest współautorem 70 komunikatów wygłaszanych osobiście lub przez współautorów oraz ponad 370 prezentacji posterowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od roku 2001 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W latach 2013-2018 był Przewodniczącym Poznańskiego Oddziału PTChem. Od roku 2019 jest członkiem Prezydium ZG PTChem, w kadencji 2019-2021 pełnił funkcję wiceprezesa, a obecnie w kadencji 2022-2024 pełni funkcję I-wiceprezesa PTChem. Jest także prodziekanem ds. organizacyjnych Wydziału Chemii UAM w kadencji 2020-2024.