Dr n. med. inż. Damian Neubauer

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. inż. Damian Neubauer – nauczyciel akademicki i naukowiec zatrudniony w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym od 2017 r. W 2013 r. ukończył studia inżynierskie, w 2014 r. studia magisterskie na kierunku biotechnologia na Politechnice Gdańskiej, specjalizacja biotechnologia leków. Pracę doktorską zrealizował w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego GUMed, a jej promotorem był Prof. dr hab. Wojciech Kamysz. Rozprawa doktorska została obroniona z wyróżnieniem w 2021 r. Zainteresowanie tematyką związków przeciwdrobnoustrojowych oraz oporności na antybiotyki było rozwijane m.in. podczas realizacji pracy inżynierskiej, magisterskiej oraz rozprawy doktorskiej. Głównym kierunkiem badań jest synteza nowych peptydów jak i lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych w celu otrzymania związków o wysokiej selektywności działania. Doktor Damian Neubauer był wykonawcą w czterech projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a także był kierownikiem projektu dla Młodych Naukowców MNiSW. Od 2020 r. jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działającego w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej GUMed. Współautor 32 publikacji naukowych o łącznym IF 115,6.