Dr inż. Paulina Filipczak

Politechnika Łódzka

Dr inż. Paulina Filipczak od początku kariery akademickiej jest związana z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, najpierw jako studentka kierunku Nanotechnologia, później słuchaczka studiów doktoranckich a obecnie jako adiunkt w Katedrze Fizyki Molekularnej. W 2020 roku obroniła pracę doktorską „Analysis of intermolecular interactions in selected water systems with use of spectroscopic methods” uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Specjalizuje się w spektroskopii wibracyjnej. Doświadczenie w zakresie analizy spektroskopowej (spektroskopia Ramana, IR, rozdzielcza w czasie spektroskopia absorpcji przejściowej) szerokiej gamy materiałów (m.in. nanomateriały metaliczne, węglowe, układy wodne, ciecze jonowe, kompozyty polimerowe) zdobyła m.in. w trakcie międzynarodowych staży w Stanach Zjednoczonych (University of Houston Downtown, Houston), Szwajcarii (University of AppliedSciences Western Switzerland, Fryburg) oraz Czechach (Institute of Macromolecular Chemistry Czech Academy of Science, Praga). Była kierownikiem projektu Preludium oraz wykonawcą w dwóch projektach OPUS z Narodowego Centrum Nauki. Obecnie jest wykonawcą zadania w ramach międzynarodowego projektu CaPreCon(Cartilage Protection and Regeneration Consortium) w konkursie EuroNanoMed we współpracy z ośrodkami badawczymi z Francji i Kanady. Projekt dotyczy diagnostyki z wykorzystaniem spektroskopii Ramana oraz metod leczenia wczesnych zmian w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Jest współautorem 11 publikacji naukowych, jednego patentu oraz 31 wystąpień konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.