Dr hab. Izabela Siebielska

Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.

Dr hab. Izabela Siebielska uzyskała tytuł magistra chemii w roku 1991 na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie w roku 2002 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej, tam też uzyskała stopień doktora habilitowanego w roku 2014 na Wydziale Inżynierii Środowiska. Swoją karierę zawodową związała z Politechniką Koszalińską, gdzie przez szereg lat realizowała prace badawcze, prowadziła zajęcia ze studentami. Pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki oraz była Promotorem prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2018 kieruje Centrum Badawczo Rozwojowym Kronospan w Szczecinku, gdzie prowadzi projekty badawcze na potrzeby produkcji płyt drewnopochodnych, cały czas realizuje również wykłady dla studentów Politechniki Koszalińskiej.