Showing: 1 - 10 of 18 RESULTS

Prezentacja 11

In Search of Novel Bioimaging Techniques in Nanomedicine: Microwave Tomography – Principles and Examples in the Diagnostics of Breast Cancer

Prezentacja 10

Kiedy promieniowanie jonizujące spotyka nanotechnologię w laboratorium biologicznym, czyli o Interdyscyplinarnym podejściu do wyzwań współczesnej medycyny

Prezentacja 06

Budując kostki — o trudnościach mechanochemicznej syntezy silseskwioksanów i heterosilseskwioksanów klatkowych