Showing: 1 - 10 of 44 RESULTS

Prezentacja 16

Wpływ obecności hydrofobowych komonomerów na temperaturę objętościowego przejścia fazowego hydrożeli z grupy POEGMA

Prezentacja 15

Co dwa miejsca aktywne, to nie jedno – wpływ bis-nhc liganda karbenowego na hydrosililowanie wewnętrznych alkinów