Formularz Rejestracyjny na Zjazd Zimowy SMPTChem 2023

Splitter1
Splitter2

Uwaga! W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie do zmiany formy uczestnictwa na podstawie konsultacji z Komitetem Naukowym. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany z wyprzedzeniem.

Splitter3

SMPTChem nie prowadzi spisu numerów kart członkowskich. W tym celu należy skontaktować się z biurem PTChem (biuro@ptchem.pl)

Splitter4
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z RODO.
  2. Zapoznałem/am się z regulaminem Zjazdu (WZÓR).